Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Tarxeta Plus 10 Estudiantes

Contido da páxina

É unha tarxeta unipersoal, nominativa e intransferible, mediante a cal o viaxeiro poderá realizar 10 viaxes de forma indistinta entre dúas estacións concretas, cunha importante redución do prezo sobre a tarifa Xeral/Base en todos os servizos Avant, que poderá ser adquirida por todos aqueles clientes que dispoñan de carné de estudante de centros oficiais.

Este desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de Familia Numerosa.

Aínda que o seu período de validez é de 2 meses desde a data da compra da tarxeta, todas as viaxes deben realizarse nun máximo de 10 días desde a data da primeira formalización da reserva.

Canles de venda da tarxeta

Despachos de billetes das estacións, oficina de vendas de Ceuta e axencias de viaxes presenciais.

Anulación da tarxeta

Só se poderá anular sen ningún custo asociado, sempre que non se realizase ningunha operación sobre a mesma.

No caso de facer algunha operación con ela, pero non realizar ningunha viaxe, poderase anular cun custo do 15 % do prezo da devandita tarxeta, en concepto de gastos de anulación.

A anulación da tarxeta adquirida a través de calquera canle poderase realizar nos despachos de billetes das estacións.

As tarxetas adquiridas en axencias de viaxes poderanse anular só a través desa canle.

Formalización da reserva

A formalización é obrigatoria para cada viaxe, cun máximo dunha praza por tren e día.

Canles de venda da formalización da reserva

Poderá realizarse nos despachos de billetes das estacións, oficina de vendas de Ceuta, axencias de viaxes presenciais e venda telefónica – Renfe Contigo 912 320 320, Renfe Ticket e máquinas de autovenda multiproduto.

Cambios

Non se admite o cambio da formalización da reserva.

Anulación

Admítese a anulación da formalización da reserva sen ningún custo asociado para o cliente.

O cliente deberá presentar a Tarxeta Plus 10 ESTUDIANTE xunto coa formalización da reserva e os documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos, e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular.

Información adicional