Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Abono Tarxeta Plus

Contido da páxina

É un abono unipersoal, nominativo e intransferible, mediante o cal o viaxeiro poderá contratar un número de viaxes entre 30, 35, 40, 45 ou 50, de xeito indistinto entre dúas estacións concretas en todos os servizos Avant.

Este abono implica unha redución do prezo sobre a tarifa Xeral/Base en función do traxecto e do número de viaxes que se adquiren.

Este desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de Familia Numerosa.

Aínda que o seu período de validez é de 6 meses desde a data da compra do abono, todas as viaxes deben realizarse nun máximo de 30 días desde a data da primeira formalización da reserva.

Canles de venda do abono

Despacho de billetes das estacións, oficina de vendas de Ceuta, www.renfe.com, axencias de viaxes presenciais e venda telefónica - Renfe Contigo 912 320 320.

Anulación do abono

Só se poderá anular sen ningún custo asociado, sempre que non se realizase ningunha operación sobre o mesmo.

No caso de facer algunha operación con el, pero non realizar ningunha viaxe, poderase anular cun custo do 15 % do prezo do devandito abono, en concepto de gastos de anulación.

A anulación do abono adquirido a través de calquera canle poderase realizar nos despachos de billetes das estacións.

Os abonos adquiridos en axencias de viaxes poderanse anular só a través desa canle.

Formalización da reserva

A formalización é obrigatoria para cada viaxe, cun máximo dunha praza por tren e día.

Canles de venda da formalización da reserva

Poderá realizarse nos despachos de billetes das estacións, oficina de vendas de Ceuta, www.renfe.com, axencias de viaxes presenciais e venda telefónica – Renfe Contigo 912 320 320, Renfe Ticket e máquinas de autovenda multiproduto.

Cambios

Non se admite o cambio da formalización da reserva.

Anulación

Admítese a anulación da formalización da reserva sen ningún custo asociado para o cliente.

O cliente deberá presentar o abono Tarxeta Plus xunto coa formalización da reserva e os documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos, e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular.

Información adicional