Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Tarxeta +Renfe Joven 50

Contido da páxina

Tarxeta +Renfe Joven 50

É unha tarxeta unipersoal, nominativa e intransferible que achega aos seus titulares un desconto sobre a tarifa Xeral/Base en función da antelación da compra dos billetes e/ou dos trens utilizados. Este desconto non será acumulable a outros, agás o derivado de ser titular de Familia Numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Pódena adquirir os mozos que teñan entre 14 e 25 anos no momento da súa compra ou renovación. O seu prezo é de 50€.

A validez da tarxeta é dun ano para contar desde a data da compra, podendo ser renovada por anos completos.

 • AVE e Larga Distancia:
  • Desconto do 50 % cunha anticipación de compra maior ou igual a 30 días.
  • Desconto do 40 % cunha anticipación de compra maior ou igual a 15 días.
  • Desconto do 30 % para anticipación inferior a 15 días.
 • Avant, Media Distancia Convencional e Cercanías/Rodalies:
  • Desconto do 25 %.

Canles de venda

A tarxeta cómprase a través de www.renfe.com e ao aboar o importe correspondente, recíbese un “número de cliente” que serve para identificarse e para acceder ás súas prestacións. Pode ser anulada sen gastos ata dúas horas despois da súa adquisición, sempre e cando non se utilizase.

Os billetes deben adquirirse facilitando o “número de cliente” nos despachos de billetes das estacións, oficina de vendas de Ceuta, en www.renfe.com, axencias de viaxes presenciais e virtuais, venda telefónica - Renfe Contigo 912 320 320, Renfe Ticket, máquinas autovenda multiproduto, máquinas autovenda de Cercanías e de Media Distancia.

Cambios

 • Admítese o cambio do billete para o mesmo día sen custo, dentro do seu período de validez.
 • Se o cliente desexa cambiar o billete para outro día, aboará unha cantidade adicional equivalente ao 20 % do importe do billete cambiado en concepto de gastos de cambio. Nos trens de Media Distancia Convencional aboarase un mínimo de 1€ por billete.

En caso de que o novo billete sexa de maior importe, o cliente aboará a diferenza.

Cando o cambio sexa a un billete de menor contía da cantidade para reintegrar, unha vez deducidos os gastos de cambio, de habelos, descontarase un 15 %.

Anulacións

Admítense as anulacións dos billetes cunha dedución do 30 % sobre o prezo do billete.

Perda do tren

En caso de perda dos trens AVE e Larga Distancia por causas non imputables a Renfe e para aqueles clientes que se presenten cun límite máximo de 30 minutos (a contar desde a hora prevista da saída do tren), na estación de orixe da viaxe ofreceráselles a posibilidade de viaxar no seguinte tren con prazas libres nas condicións que Renfe determine.

O cliente terá que aboar un 20 % do prezo do novo billete calculado sobre a tarifa Xeral, se este viaxase en idéntica ou inferior clase á do billete orixinal.

Programa de fidelización

Os clientes que adquiran a Tarxeta +Renfe Joven 50 serán dados de alta automaticamente no programa de fidelización +Renfe, do que se poderán beneficiar.

Poderán obter puntos +Renfe pola compra de billetes de tren ou pola contratación dos servizos das empresas asociadas ao programa. Os puntos acumulados poderanse trocar por novos billetes de tren, noites de hotel, etc. e mesmo para a súa renovación.

O cliente deberá presentar o billete xunto cos documentos xustificativos en vigor para a obtención dos descontos, incluída a Tarxeta +Renfe Joven 50 en calquera dos seus soportes e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular.

Información adicional