Renfe

Buscar en Irene de Renfe

CombinadoCercanías

Contido da páxina

CombinadoCercanías permite, coa compra dun billete AVE ou de Larga Distancia, obter de forma gratuíta, tanto en orixe coma en destino, un billete de Cercanías (Renfe Cercanías e Feve Cercanías ou Rodalies de Catalunya) asociado ao billete inicial a través do código de barras ou contrasinal de cinco díxitos.

O cliente poderá comezar ou finalizar a súa viaxe en calquera estación dos seguintes Núcleos de Cercanías de Renfe e Feve ou Rodalies de Catalunya:

 • Renfe Cercanías: Asturias, Bilbao, Cádiz, Madrid, Málaga, Murcia/Alacant, San Sebastián, Santander, Sevilla, Valencia e Zaragoza.
 • Feve Cercanías: Asturias, Cartaxena, Bilbao e Santander.
 • Rodalies de Catalunya: Barcelona, Girona e Tarragona.

O billete poderá ser obtido e utilizado durante as catro horas previas á hora de saída de orixe e durante as catro horas seguintes á hora de chegada a destino do tren AVE ou Larga Distancia, sempre que os horarios de apertura e peche do servizo de Cercanías de cada núcleo o permitan, sen límite de coroas.

Obtención gratuíta dos billetes asociados

Tanto nas máquinas autovenda coma nos despachos de billetes de Cercanías/Rodalies, para obter o billete asociado cómpre a lectura do código de barras ou introducir o contrasinal de 5 díxitos que figura no billete de AVE ou Larga Distancia.

Situación no billete do contrasinal do CombinadoCercanías

Se non é posible obtelo por algún destes medios, o viaxeiro accederá ao tren e a bordo validarase polo persoal encargado ou na estación de saída.

Este billete de CombinadoCercanías non outorga, en ningún caso, dereito a indemnización sobre o billete AVE ou Larga Distancia por incidencias naquel servizo.

Cambios

Serán de aplicación as condicións establecidas para as ofertas comerciais coas cales se adquirise o billete AVE ou Larga Distancia, tendo en conta que:

 • Se se solicita o cambio para o mesmo traxecto, día e número de viaxeiros dun billete AVE ou Larga Distancia, aínda que xa se obtivese algún billete para un servizo de Cercanías xerarase un novo localizador cos traxectos pendentes de emitir.
 • Se se solicita o cambio para distinto día, traxecto ou número de viaxeiros dun billete AVE ou Larga Distancia, e xa se obtivo algún billete para un servizo de Cercanías, sumarase aos gastos de cambio que correspondan ao prezo dos billetes de Cercanías emitidos e xerarase un novo código en base ás características do novo billete.

Anulacións

Serán de aplicación as condicións establecidas para as ofertas comerciais coas cales se adquirise o billete AVE ou Larga Distancia, tendo en conta que:

 • Cando se anule un billete AVE ou Larga Distancia e xa se emitise algún billete para un servizo de Cercanías, sumarase aos gastos de anulación que correspondan o importe do billete ou billetes de Cercanías obtidos.

O viaxeiro deberá presentar os billetes de Cercanías nos controis de acceso, zonas interiores destes ou en ruta cando sexa requirido para iso. Tamén deberá amosar o billete AVE ou Larga Distancia asociado, se así se lle solicita.

Agora tamén no TRAM de Alacant

Coa compra dun billete de AVE ou Larga Distancia obterás de forma gratuíta un billete da rede TRAM de Alacant.

Poderase conseguir do mesmo xeito que os billetes do Combinado Cercanías: nas máquinas autovenda con código de 5 díxitos que aparece no billete.

As liñas TRAM nas que é posible utilizar este billete combinado son:

 • L1 – Luceros / Benidorm
 • L2 – Luceros / San Vicent del Raspeig
 • L3 – Luceros / El Campello
 • L4 – Luceros / Pl. La Coruña

O billete pódese obter e utilizar

 • As tres horas antes da saída do tren Ave ou de Larga Distancia cara a Alacant
 • As tres horas seguintes á chegada do tren a Alacant

Todas as condicións correspondentes ao título de transporte de TRAM serán as que fixen os Ferrocarrils da Generalitat valenciana en cada momento. O título de transporte de TRAM non outorgará en ningún caso dereito ou indemnización sobre o billete de AVE ou Larga Distancia.

Información adicional