Renfe

Buscar en Irene de Renfe

BonoAVE Flexible

Contido da páxina

Bono unipersoal, nominativo e intransferible, válido para 10 viaxes que admite combinar distintas orixes e destinos.

As viaxes poderanse realizar en todos os servizos AVE, así como nos servizos Larga Distancia realizados por liña de Alta Velocidad que sexan coincidentes con traxectos de trens AVE. O bono é válido unicamente para prazas sentadas.

O BonoAVE FLEXIBLE ten un prezo único en función da modalidade deste. Sobre este prezo non se poderán acumular outros descontos, agás o derivado de ser titular de Familia Numerosa e aqueloutros que especificamente así o indiquen nas súas condicións.

Mapa AVE

Será válido durante 4 meses desde a data da compra, período no que deberá efectuarse a primeira formalización. Unha vez efectuada esta, poderase utilizar durante 4 meses contados a partir da data desa primeira formalización. Se durante o período de validez do bono se modificase o seu importe, as viaxes non utilizadas serán válidas, sen cambio de prezo, ata a súa caducidade.

As modalidades de BonoAVE FLEXIBLE son as seguintes:

  • BonoAVE FLEXIBLE Preferente.
    O titular do BonoAVE FLEXIBLE Preferente pode formalizar o seu billete na súa clase ou unha inferior sen dereito a ningunha compensación.
  • BonoAVE FLEXIBLE Turista.
    O titular do BonoAVE FLEXIBLE Turista pode formalizar o seu billete en clase Turista, Turista+ e Preferente, nestas dúas últimas previo abono da diferenza de prezo respecto da tarifa Xeral AVE correspondente.

Canles de venda do bono

Despachos de billetes das estacións, oficina de vendas de Ceuta, www.renfe.com, axencias de viaxes presenciais e virtuais, venda telefónica Renfe Contigo 912 320 320, Renfe Ticket e máquinas de autovenda multiproduto, situadas nas estacións.

Anulación do bono

O bono só poderá anularse sen ningún custo, sempre que non se realizase ningunha operación con el.

No caso de realizar algunha operación co bono, pero non utilizar ningunha viaxe, poderase anular aboando o 15 % do prezo do devandito bono, en concepto de gastos de anulación.

Nos despachos de billetes das estacións poderase realizar a anulación dun BonoAVE FLEXIBLE, adquirido a través de calquera canle excepto en axencias de viaxes virtuais.

Nas axencias de viaxes presenciais poderanse anular só os adquiridos por esta canle. Os adquiridos nas axencias virtuais deberán anularse unicamente na axencia virtual emisora.

Formalización da reserva

A formalización da reserva do billete é obrigatoria para cada viaxe.

Canles de venda da formalización da reserva

Despachos de billetes das estacións, oficina de vendas de Ceuta, www.renfe.com, axencias de viaxes presenciais e virtuais, venda telefónica - Renfe Contigo 912 320 320, Renfe Ticket e máquinas de autovenda multiproduto.

Comprar o BonoAVE

Cambios

Non admite o cambio da formalización.

Anulación

Admítese a anulación da formalización sen ningún custo asociado para o cliente.

Perda do tren

  • En caso de perda do tren por causas non imputables a Renfe e para aqueles clientes que se presenten cun límite máximo de 30 minutos (a contar desde a hora prevista da saída do tren), na estación de orixe da viaxe ofreceráselles a posibilidade de viaxar no seguinte tren con prazas libres nas condicións que Renfe determine.
  • Co 20 % do prezo do novo billete calculado sobre a tarifa Xeral, sempre e cando viaxe en idéntica ou inferior clase á do billete orixinal.

O cliente deberá presentar o BonoAVE FLEXIBLE xunto coa formalización da reserva e os documentos xustificativos en vigor para a obtención doutros descontos, e conservalos ata a finalización da viaxe. Igualmente, deberá presentar o documento que acredite a identidade do titular.

Información adicional