Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Pagamento a bordo

Contido da páxina

Naqueles trens onde circunstancialmente se poida facer un pagamento por compra de billetes, regularizar situacións de viaxeiros sen título de transporte válido, prolongar percorrido ou mellorar o tipo de clase, os pagamentos só se poderán realizar en efectivo.

Información adicional