Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Obxectos perdidos

Contido da páxina

Os obxectos esquecidos, perdidos ou abandonados polos viaxeiros e todos aqueles dos que se descoñeza a súa procedencia, que sexan atopados nos trens, plataformas ou noutras dependencias de Renfe Operadora, serán conservados por Renfe Operadora entre quince días e dous meses e levarase un rexistro de todos eles, con expresión da súa referencia e características principais e do día e lugar no que foron atopados, para efectos do destino que, no seu caso, deba dárselles de acordo coas disposicións vixentes ou, no seu defecto, allealos en poxa pública.

Se antes de proceder ao seu alleamento, os donos dos devanditos obxectos solicitasen a entrega dos mesmos, esta efectuarase, previa a debida xustificación e aboamento dos gastos que procedan, incluso os do seu transporte ata un lugar distinto de onde foron atopados.

En Estacións en Trens AVE, Larga Distancia, Avant e Media Distancia Convencional

Hai oficinas de obxectos perdidos nas distintas estacións, podes contactar no correo electrónico:

En Cercanías

Podes contactar no teléfono de obxectos perdidos dos diferentes núcleos de Cercanías:

 • Asturias: 985 981 267.
 • Barcelona: 900 410 041.
 • Bilbao: 944 879 460.
 • Cádiz: 856 170 290.
 • Madrid: 915 066 969
 • Málaga: 952 128 079.
 • Murcia/Alacant: 968 975 299.
 • San Sebastián: 943 649 787.
 • Santander: 942 018 219.
 • Sevilla: 954 485 672.
 • Valencia: 963 357 400.
 • Zaragoza: 976 764 648.

En Ancho Métrico (Feve)

Se perdes algún obxecto nas nosas instalacións deberás poñerte en contacto o antes posible co Centro de Atención ao Cliente máis próximo ou, se o prefires, co persoal da estación de cabeceira.

En ambos os dous casos, pediranche unha breve descrición do obxecto en cuestión e os teus datos de contacto.

Tamén poderás facer a túa petición, a través do formulario establecido para obxectos perdidos en Atención ao Cliente de Ancho Métrico (Feve). Neste caso, buscaremos o teu obxecto perdido e, unha vez atopado, poñerémonos en contacto contigo. No momento de recoller o obxecto, terás que presentar o teu DNI e facer constar a entrega.

Teléfonos de obxectos perdidos ámbito de Ancho Métrico (Renfe-Feve):

Comunidade autónomaTeléfonoDías de aperturaHorario de atención
Cantabria 942209584 Laborables de luns a venres de 08:00 a 14:00 h
Biscaia 944250629 Laborables de luns a venres de 08:00 a 14:00 h
Castela e León 987876514 Laborables de luns a venres de 08:00 a 14:00 h
Asturias 985981704 Laborables de luns a venres de 08:00 a 14:00 h
Galicia 981370529 Laborables de luns a venres de 08:00 a 14:00 h

Trens con destino Francia

Renfe-SNCF en Cooperación

Destinos Internacionais: París, Toulouse, Marseille, Lyon

 • Buscar información na páxina web Gares & Conexións, seleccionando a estación correspondente e no apartado "Servizos da estación" e despois no subapartado "Servizos".

Destinos nacionais:


Trens con destino Portugal

Trens: Lusitania/Surex

Estación de Lisboa Santa Apolonia

Chamadas desde:

 • España: (00) 351 218 545 212
 • Portugal: 808 208 208

Estación de Lisboa Santa Apolonia, Puerta nº 50, no Gabinete de Apoyo al Cliente.

Destinos nacionais:

Tren Celta

Estación de Oporto

Chamadas desde:

 • España: (00) 351 218 545 212
 • Portugal: 808 208 208

Estación de Vigo

Información adicional