Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Billete identificativo

Contido da páxina

Renfe identificará aos viaxeiros que adquiran billetes para os trens de AVE, Larga Distancia e Avant e que realicen a súa compra a través de www.renfe.com ou axencias de viaxe.

Ao realizar a compra do billete o cliente introducirá datos de contacto: nome, primeiro apelido, enderezo de correo electrónico ou teléfono e opcionalmente segundo apelido e documento de identidade (pasaporte, DNI…).

Ao tratarse dun billete identificativo, poderá cambiar os datos do titular ata 15 minutos antes da saída do tren sen ningún custo.

Os datos non aparecerán impresos no billete aínda que Renfe poderá identificar ao titular no control de acceso.

Trátase dunha medida comercial que mellorará a relación do cliente coa empresa, ao poder personalizar a oferta, manter información puntual ante incidencias ou comunicar cambios na programación dos trens.

Información adicional