Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Aparcadoiro con franquía

Contido da páxina

Renfe Viajeros bonifica aos seus clientes cunha franquía de aparcadoiro nalgunhas estacións, tendo que achegar o cliente en todos os casos o billete.

Poderase utilizar o aparcadoiro tanto na estación de orixe coma na de destino que figuren no billete, non sendo válido en paradas intermedias do percorrido nin noutras estacións da mesma cidade.

Beneficiarios

  • Os titulares da tarxeta +Renfe, +Renfe Plata que viaxen en clase Preferente (independentemente da tarifa) cun billete AVE ou Larga Distancia terán aparcadoiro gratuíto durante 24 ou 48 horas para billetes de ida ou de ida e volta respectivamente (agás Madrid Puerta de Atocha).
  • Os titulares da tarxeta +Renfe Ouro e +Renfe Premium (independentemente da clase e tarifa) cun billete AVE, Larga Distancia ou Avant terán aparcadoiro gratuíto durante 24 ou 48 horas para billetes de ida ou de ida e volta respectivamente.

En ambos os dous casos, as tarxetas deben estar en vigor e deberá presentar o billete no que figure o número impreso da tarxeta de fidelización.

Cada vehículo só terá dereito a unha franquía e non se poderá acumular a de varios billetes.

O dereito a franquía estará sempre limitado pola capacidade de cada aparcadoiro.

Consulta todos os aparcadoiros.

Con procedemento automatizado.

Con procedemento automatizado con sistema de telepeaxe VIA-T.

Con procedemento manual.

Con procedemento automatizado

Se o cliente ten dereito á franquía, deberá dirixirse directamente aos caixeiros automáticos do aparcadoiro SABA e escanear o tícket no lector/escáner do caixeiro.

A continuación, deberá escanear o código de barras, código Bidi ou QR dos títulos de transporte no mesmo lector e este procederá automaticamente ao desconto correspondente (bonificación completa ou abono da diferenza a pagar, se procedese).

Se polas características do soporte non se puidese escanear o código do título de transporte no lector/escáner do caixeiro, o cliente deberá imprimir o billete.

Con procedemento manual.

O cliente deberá entregar os billetes orixinais unha vez realizada a viaxe ao persoal dos servizos de seguridade e estacións que controlan a saída dos aparcadoiros.

Se o cliente solicita conservar o billete, obterase unha copia deste mediante fotocopia, escáner ou outros medios mecánicos ou informáticos dos cales se dispoña. En todos os casos, indicarase no orixinal que se estableceu a franquía.

Información adicional