Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Viaxar con animais de compañía

Contido da páxina

O transporte en trens AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia Convencional, Cercanías e Feve limitarase a pequenos animais de compaña, entendendo como tales, cans, gatos, furóns e aves non de curral.

Serán tolerados para o seu transporte, se non se opón o resto de clientes nin producen molestias a estes e estarán sempre baixo control dos seus donos en todas as fases da viaxe. En caso contrario, o persoal de a bordo buscará a alternativa máis favorable para poder continuar a viaxe noutro lugar do tren e, se non fose posible ofreceráselle ao cliente a posibilidade de viaxar noutro tren ou o reintegro do seu billete.

O animal deberá cumprir as condicións hixiénico-sanitarias e de seguridade, e dispoñer da documentación consonte a lexislación vixente.

Nalgúns casos, poderase limitar o transporte de animais de compaña.

Os cans guía e de asistencia, poderán viaxar gratuitamente acompañando aos seus donos, debidamente identificados.

Os adestradores e axentes de socialización teñen os mesmos dereitos de acceso que os usuarios de cans guía e de asistencia cando vaian acompañados destes durante o seu adestramento. Igualmente, deberán ir debidamente identificados.

Admitirase como máximo un só animal por viaxeiro. Durante a viaxe deberá situarse nun lugar discreto aos pés do dono de tal xeito que interfira o menos posible ao resto dos clientes, debendo estar suxeitos permanentemente polos seus portadores.

 • En servizos AVE, Larga Distancia, Avant e Media Distancia Convencional estarán admitidos os animais cuxo peso máximo non exceda de 10 kg, sempre dentro dunha gaiola, caixa de viaxe ou outro tipo de contedor pechado cuxas medidas sexan 60x35x35 cm con dispositivo para conter e retirar os residuos.

  En prazas deitadas só será posible en cabina completa.

  Para clientes con Billete Combinado Tren + Autobús, non se admite o transporte de animais de compaña.

  Os animais viaxarán cun billete sen ocupar praza.

  • En AVE e Larga Distancia, o transporte de animais de compañía é gratuíto en clases Preferente, cama Preferente ou Gran Clase e Asento Gran Confort. Para o resto de clases, abonarase un 25 % do prezo da clase Turista e Turista+.
  • En Avant e Media Distancia Convencional, o billete será dun 25 % do prezo da clase Turista.
  • Para clientes con Billete Integrado, débense adquirir a bordo do tren is billetes de animais de compañía.
 • En servizos Cercanías e Feve os cans e furóns, se non son transportados en gaiolas, deberán viaxar provistos de bozo e cadea ou correa non extensible cunha lonxitude non superior a 1,5 m, debendo estar suxeitos permanentemente polos seus portadores.

  Os animais viaxarán sen billete e sen ocupar praza.

Canles de venda

Pódese adquirir nos despachos de billetes das estacións, oficina de vendas de Ceuta, www.renfe.com e axencias de viaxes presenciais.

Cambios

Admítese nas mesmas condicións ca o billete do viaxeiro que o acompaña.

Anulacións

Admítese a anulación cuns gastos do 15 % do prezo do billete a devolver.

O cliente deberá presentar os billetes nos casos sinalados e a documentación correspondente do animal de compañía e conservalos ata a finalización da viaxe.

Información adicional