Renfe

Buscar en Irene de Renfe

Megafonía

Contido da páxina

Pensando en satisfacer as necesidades de información dos nosos clientes durante a viaxe, a nosa tripulación, a través do sistema de megafonía interior, emite diferentes mensaxes relativas aos servizos que se ofrecen ao longo do traxecto: os avisos de parada, que se anunciarán con antelación suficiente, así como todas aquelas mensaxes de cortesía e carácter comercial de utilidade para os viaxeiros.

Dispoñen deste servizo os produtos: AVE, Altaria, Alvia, Euromed e Talgo.

Información adicional